• Bài viết mới
 • Chủ đề mới
 • Thông báo
 • Nội quy

Giáo án điện tử - Thư viện giáo án dành cho giáo viên

 1. Giáo án điện tử - Thông báo

  Kênh giáo án điện tử thông báo đến với các thành viên trong diễn đàn Giáo Án Điện Tử.
  1. Thông báo từ BQT

   Kênh giáo án điện tử thông báo đến với các thành viên trong diễn đàn Giáo Án Điện Tử. Là khu vực loan tin chỉ dành cho ban quản trị diễn đàn.
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   RSS
  2. Thắc mắc - Góp ý - Hỏi đáp

   Những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giáo án điện tử dành cho các thành viên diễn đàn đưa ra vấn đề nan giải và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết chúng cho bạn.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Nội quy diễn đàn

   Hãy đọc kỹ nội quy diễn đàn để tham gia vào sân chơi thú vị này. Hãy bỏ chút ít thời gian để đọc tránh bị vi phạm nội quy diễn đàn.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  4. Gặp gỡ - Giao lưu

   Nơi gặp gỡ giao lưu với từng thành viên trong diễn đàn. Kết bạn và trao đổi về đời sống và công tác giảng dạy của từng thành viên.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 2. Tin tức GIÁO DỤC - TUYỂN SINH - XÃ HỘI

  Cập nhật những tin tức Giáo dục, tuyển sinh và xã hội nhanh chóng đến với bạn đọc.
  1. Tin tức giáo dục

   Cập nhật các tin tức giáo dục nhanh chóng đến với các độc giả.
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
  2. Tin tức tuyển sinh

   Cập nhật các tin tức tuyển sinh nhanh chóng đến với các độc giả.
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  3. Những tấm gương sáng

   Cập nhật các tin tức những tấm gương sáng Việt Nam nhanh chóng đến với các độc giả.
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   RSS
 3. Giáo án điện tử MẦM NON - MẪU GIÁO

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử mầm non - mẫu giáo cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Lớp 3 tuổi

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử dành cho lớp 3 tuổi. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   RSS
  2. Lớp 4 tuổi

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử dành cho lớp 4 tuổi. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   9
   RSS
  3. Lớp 5 tuổi

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử dành cho lớp 5 tuổi. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   15
   RSS
 4. Giáo án điện tử TIỂU HỌC

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử tiểu học cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Giáo án điện tử LỚP 1

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lớp 1 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   9
   RSS
  2. Giáo án điện tử LỚP 2

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lớp 2 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: An toàn giao thông khối lớp 2 longduyen, 12 / 02 / 2014
   RSS
  3. Giáo án điện tử LỚP 3

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lớp 3 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 3 taipp04, 14 / 01 / 2014
   RSS
  4. Giáo án điện tử LỚP 4

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lớp 4 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   8
   RSS
  5. Giáo án điện tử LỚP 5

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lớp 5 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: Giáo án điện tử địa lý lớp 5 taipp04, 14 / 01 / 2014
   RSS
 5. Giáo án điện tử TRUNG HỌC CƠ SỞ

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử trung học cơ sở cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Giáo án điện tử LỚP 6

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lớp 6 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   10
   RSS
  2. Giáo án điện tử LỚP 7

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lớp 7 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   14
   RSS
  3. Giáo án điện tử LỚP 8

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lớp 8 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: Giáo án Hình Học lớp 8 ( HKII ) taipp04, 6 / 03 / 2014
   RSS
  4. Giáo án điện tử LỚP 9

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lớp 9 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   16
   RSS
 6. Giáo án điện tử NGỮ VĂN

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Ngữ Văn cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Ngữ Văn 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Ngữ Văn Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   12
   RSS
  2. Ngữ Văn 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Ngữ Văn Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   RSS
  3. Ngữ Văn 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Ngữ Văn Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   7
   RSS
 7. Giáo án điện tử TOÁN HỌC

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Toán Học cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Toán Học 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Toán Học Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   RSS
  2. Toán Học 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Toán Học Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   RSS
  3. Toán Học 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Toán Học Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   RSS
 8. Giáo án điện tử HÓA HỌC

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Hóa Học cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Hóa Học 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Hóa Học Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  2. Hóa Học 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Hóa Học Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Giáo án điện tử hóa học 11 taipp04, 27 / 01 / 2014
   RSS
  3. Hóa Học 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Hóa Học Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
 9. Giáo án điện tử VẬT LÝ

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Vật Lý cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Vật Lý 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Vật Lý Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
  2. Vật Lý 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Vật Lý Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   10
   RSS
  3. Vật Lý 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Vật Lý Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   6
   RSS
 10. Giáo án điện tử SINH HỌC

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Sinh Học cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Sinh Học 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Sinh Học Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   RSS
  2. Sinh Học 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Sinh Học Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   10
   RSS
  3. Sinh Học 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Sinh Học Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
 11. Giáo án điện tử LỊCH SỬ

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lịch Sử cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Lịch Sử 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lịch Sử Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   RSS
  2. Lịch Sử 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lịch Sử Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Tài liệu ôn thi Sử lớp 11 HKII lamvt, 25 / 02 / 2014
   RSS
  3. Lịch Sử 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Lịch Sử Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   6
   RSS
 12. Giáo án điện tử TIẾNG ANH

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Tiếng Anh cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Tiếng Anh 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Tiếng Anh Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  2. Tiếng Anh 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Tiếng Anh Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  3. Tiếng Anh 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Tiếng Anh Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Tài liệu ôn thi anh văn khối 12 HKI taipp04, 13 / 02 / 2014
   RSS
 13. Giáo án điện tử TIN HỌC

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Tin Học cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Tin Học 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Tin Học Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  2. Tin Học 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Tin Học Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  3. Tin Học 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Tin Học Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
 14. Giáo án điện tử CÔNG NGHỆ

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Công Nghệ cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Công Nghệ 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Công Nghệ Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   RSS
  2. Công Nghệ 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Công Nghệ Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
  3. Công Nghệ 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Công Nghệ Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Giáo án điện tử Công nghệ 12 taipp04, 22 / 01 / 2014
   RSS
 15. Giáo án điện tử ĐỊA LÝ

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Địa Lý cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Địa Lý 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Địa Lý Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   RSS
  2. Địa Lý 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Địa Lý Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  3. Địa Lý 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Địa Lý Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   10
   RSS
 16. Giáo án điện tử GIÁO DỤC CÔNG DÂN

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Giáo Dục Công Dân cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Giáo Dục Công Dân 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Giáo Dục Công Dân Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
  2. Giáo Dục Công Dân 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Giáo Dục Công Dân Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Giáo án điện tử GDCD 11 longduyen, 22 / 01 / 2014
   RSS
  3. Giáo Dục Công Dân 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Giáo Dục Công Dân Lớp 12cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Giáo án điện tử GDCD 12 longduyen, 22 / 01 / 2014
   RSS
 17. Giáo án điện tử THỂ DỤC

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Thể Dục cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Thể Dục 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Thể Dục Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  2. Thể Dục 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Thể Dục Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Giáo án thể dục lớp 11 VinhXuan, 13 / 02 / 2014
   RSS
  3. Thể Dục 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Thể Dục Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
 18. Giáo án điện tử GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

  Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Giáo Dục Hướng Nghiệp cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
  1. Giáo Dục Hướng Nghiệp 10

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Giáo Dục Hướng Nghiệp Lớp 10 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  2. Giáo Dục Hướng Nghiệp 11

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Giáo Dục Hướng Nghiệp Lớp 11 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  3. Giáo Dục Hướng Nghiệp 12

   Chia sẻ và trao đổi các giáo án điện tử Giáo Dục Hướng Nghiệp Lớp 12 cho giáo viên. Là nơi chia sẻ những tài liệu giáo án thật sự bổ ích đối với các thầy cô.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
 19. Khu vực RAO VẶT - TUYỂN DỤNG

  Khu vực rao vặt tuyển dụng miễn phí dành cho các thành viên trong diễn đàn.
  1. Rao vặt - Quảng cáo

   Khu vực rao vặt tuyển dụng dành cho các thành viên đăng tin quảng cáo rao vặt. Ưu tiên những bài rao vặt chất lượng không gây phản cảm cho người dùng.
   Đề tài thảo luận:
   25
   Bài viết:
   26
   Mới nhất: Phần mềm xem tivi Viet Smart TV cho android lyanh.hn, 23 / 04 / 2014 lúc 19:20
   RSS
  2. Thùng rác

   Khu vực thùng rác lưu trữ các bài viết sai vi phạm. Xin vui lòng đọc kỹ nội quy diễn đàn trước khi post bài nhé.
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS